NYHETER

  • World Missionaries

Även gatupredikan är tillåtet


Under april reste David Billström till Holland på en evangelisationsresa. Tillsammans med en holländsk broder predikade de på gatan i Amsterdam, Eindhoven, Maastricht och Haag.


Ett av stoppen var i det soliga Amsterdam under annandag påsk. Det var mycket folk i rörelse. Turisterna satt i caféerna och marijuana lukten var påtaglig. David berättar att det är mycket som är dåligt som är tillåtet i Holland. Men den positiva sidan är att även gatupredikan är tillåtet.


David och hans vän ställer sig nära gränsen till Red Light distriktet, ett område där det bedrivs bl.a. bordellverksamhet med prostitution.

- Vi predikade om omvändelse från synd och frälsningen i Jesus och vi fick be för människors olika behov, berättar David


Ett av mötena som de fick under resan var med en kille som hade vuxit upp i ett kristet sammanhang, men på grund av dåliga omständigheter och problem så hade han kommit bort från Gud. Han var nu gatumusikant och när teamet träffar honom frågar de om han kunde sjunga och spela ”Amazing Grace”, vilket han kunde göra! Då kom det fram att han hade en tro på Gud. Han berättade också att under den senaste tiden hade han fått ett nära möte med Gud och en uppenbarelse om Hans nåd. David berättar:

- Han var en trasig själ som vi fick uppmuntra, be för och hjälpa. Vi kunde också sammankoppla honom med en lokal pastor.


- Under resan fick vi också kontakt med kristna som blev uppmuntrade att gå ut med evangeliet. Även en pastor uttryckte en glädje över det vi gjorde och ville bjuda oss till kyrkan för att uppmuntra församlingen att gå ut.


David tänker på när Jesus såg folkskarorna så fick han en nöd för dem (Matt 9:36). Många kommer till Amsterdam för att hitta en glädje, men de är trasiga när de kommer och trasiga när de åker. Detta driver honom att fortsätta predika och han berättar avslutningsvis att de nu fortsätter att predika i Sverige. Hans holländska vän kommer på besök under våren för att hjälpa honom.

- Det här är ett långsiktigt såningsarbete, och vi tror Gud om skörd!

38 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla