NYHETER

  • World Missionaries

Kärlekspredikanter med höjd röst


Mycket vatten har flutit under broarna sedan Jesus gav församlingen uppdraget att predika evangelium för hela skapelsen. Det är en ära att få komma med bud från den Högste. Jesus skämdes inte för oss när han utgav sitt liv till att misshandlas och dödas. Därför skäms inte heller vi för vår underbare Frälsare, Jesus Kristus.


Det är evangelium som är Guds kraft till frälsning. Evangelium betyder goda, glada nyheter.


VAD ÄR EVANGELIUM?


“Men jag påminner er, bröder, om det evangelium som jag predikade för er….att Kristus dog för våra synder i enlighet med Skrifterna, och att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med Skrifterna” 1 Kor. 15:1, 3-4


Vi predikar alltså Jesu död och uppståndelse. Och detta är goda nyheter. Han dog för våra synders skull. Jesus tog vårt straff så vi kan bli försonade med Gud för Jesus “är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens”. 1 Joh. 2:2.

I detta budskap finns Guds kraft även 2018.


Det är detta som Gud har kallat oss som tror på Jesus att predika för hela världen. Lokalt och globalt, samma budskap. Syndens ondska och Guds kärlek uppenbarad genom Kristi kors som lösningen på syndaproblemet. Det finns både förlåtelse och kraft från Gud till att vandra fri från syndens bojor. Som predikant av evangelium så blir man så välsignad av att höra sig själv predika världens bästa budskap, om och om igen.


VÅR ATTITYD


När man väl står där och förkunnar, och det kan vara till skaror eller till en person, så är vi ödmjuka. Vi kommer inte med en översittarattityd utan som medvandrare med människorna. Man behöver inte trycka på vissa synder och hålla på och hänga ut folk eller tala ner andras religion. Men vi predikar om synden, att alla har syndat. Sedan kommer vi med lösningen och hur man genom omvändelse och tro kan ta emot. Så ödmjukhet och stor frimodighet är något Gud vill hjälpa oss med så evangelium går ut.


PREDIKA VART?


Gathörn, torg och gågator är platser folk befinner sig på. Där behöver vi finnas. Den enkla rösten från en gatupredikant utan högtalare skär många gånger igenom folks “mobilbubblor” mycket effektivare än något socialt medium.


”UPPFÖLJNINGEN” DÅ?


En annan aspekt i detta är att vi tjänar Gud och hans rike. Den lokala församlingen är Guds idé men som predikant så jobbar vi med perspektivet på riket. Du måste förstå att det inte alls är säkert att folk kommer att komma just till din lokala församling. Här får många problem. De tycker att de måste kunna visa upp “resultat”. Frukt kommer, men det är Gud som ger växten (1 Kor. 3:6-7). Vi ska förkunna evangelium och sedan får Gud verka på människors hjärtan. Detta kräver tro från vår sida. Tro på att Gud är involverad i arbetet. Och kom ihåg, det handlar om Guds rike, inte “din” församling. Långsiktigt och uthålligt arbete och inte snabba frampressade halvdesperata satsningar eller “frälsningsböner”, kommer att ge frukt.


KOMMER IHÅG...


Jag kommer ihåg en kille som jag träffade på Sergels torg. Jag skulle ge honom en traktat då han sa att han redan hade flera hemma som folk hade gett honom. Han sa också att han nu trodde.


Jag tänker också på mannen i Riga som stannade till när vi predikade på gatan. Där och då kom han tillbaka till Gud. Eller de gånger som folk har stannat till och blivit dragna till budskapet från den frimodiga kärlekspredikanten med den höjda rösten. Eller de gånger onda andar manifesterats genom människor i sekulariserade Europa eftersom de förnimmer Guds Andes närvaro. Eller de gånger andra troende blivit uppmuntrade i sin tro. Eller den gången i Antwerpen då en man i rask takt gick rakt emot mig under tiden jag predikade och… gav mig en stor kram. Eller de gånger folk styr upp varandra för att förkunnelsen ska kunna fortsätta ljuda och inte störas. Eller de gånger folk blivit arga och vresiga men Guds nåd varit med och allt gått bra :)


KOM IGEN!


Låt evangelium ljuda både genom frimodig gatupredikan men också i det personliga mötet. Traktater, media och internet är också sätt att förmedla evangelium på.


Europa är i desperat behov av de goda, glada nyheterna om Jesus. Inte teologisk utläggning eller präktig moralupplysning utan ödmjuk och frimodig förkunnelse om Kristi kors och uppståndelse.


“Och hur ska de kunna tro honom som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra, utan att någon predikar? Rom. 10:14


“För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror” Rom. 1:16


Gud välsigne dig käre människofiskare
Artikeln är skriven av David Billström

56 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla