NYHETER

  • World Missionaries

Kampanjmöten fungerar fortfarande


Apostlagärningarna 8:5-8 ”Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden.”


Filippus nämns som en av evangelisterna i Apostlagärningarna. Det som låg djupast på hans hjärta var att dela evangelium, det glada budskapet till de som aldrig hört om Jesus. När vi läser apostlagärningarna så ser vi hur han vittnade för enskilda människor som t.ex. den etiopiske hovmannen i samma kapitel som ovan. Nu kom Filippus till staden Samaria och anordnade en spontan kampanj (eller Jesusfestival som vi kallar det idag).


BUDSKAPET ”KRISTUS FÖR FOLKET”


Filippus predikade ”Kristus för folket”. Hans förkunnelse var enkel och tydlig. Det var en Jesus centrerad predikan. När vi har våra kampanjer utomlands är vi tydliga med budskapet om Jesus och hans död på korset. Vi kommer inte med långa teologiska utläggningar utan enkla Jesus-predikningar och där ligger smörjelsen. Idag behöver vi gå tillbaka till dessa rågångar som fäderna alltid predikat, nämligen predika ”Kristus för folket”. Det är också vad Sverige behöver 2018.


UNDER & TECKEN


I Markus 16:20 läser vi att ”lärjungarna gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det” När vi förkunnar ”Kristus för folket” så kommer Herren att bekräfta sitt ord med under & tecken, precis som han gjorde med dom första kristna. När Filippus predikade i Samarien så verkade Herren tillsammans med i hans förkunnelse. Så är det också på våra kampanjer idag. Varje gång vi förkunnar får vi se hur Herren verkar mäktigt med helanden och befrielser.


Jag minns bland annat vid vår förra kampanj i Sri Lanka hur jag såg en ung man komma stapplandes tillsammans med hans vän till kampanjen. När det var dags för förbön så kom han fram. Mitt under förbönen hoppade han upp och var totalt helad. Han delade sitt vittnesbörd från plattformen inför alla människor och de kände igen honom och hans tillstånd. Det var ett nyckelmirakel för den kampanjen och staden.


DE RESPONDERADE PÅ EVANGELIUM


”Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade”


Hela Samarien fick höra Guds Ord genom denna kampanj som Filippus hade. Och dom responderade på budskapet som han predikade. Vår uppgift är att berätta evangelium för alla folk men att frälsa och bota är Herrens uppgift. När vi har våra Jesusfestivaler utomlands så har vi uppföljning tillsammans med dom lokala kyrkorna på plats. Dom är välförberedda för att ta emot en skörd. Uppföljningen börjar med ett uppföljningskort där namn, telefon och adress finns. Efter kampanjen börjar församlingarna kontakta varje enskild person. I Womis så har vi valt att kalla det för ”att dom responderade på evangelium” det vill säga att de åtminstone ville höra mer av denne Jesus som de fick höra om på kampanjen. Vi skriver inte att ”si och så många blev frälsta”. Bara Herren vet vem som i sina hjärta tog emot honom. Herren frälser och vår uppgift är att predika ”Kristus för folket”


Och vilken kyrka i Sverige skulle inte vara glad om man fick ett antal tusen intresseanmälningar från människor som bor i samma stad?


GLÄDJEN KOM TILL STADEN SAMARIA


Den sista konsekvensen av att Filippus predikade i Samarien var att ”det blev en stor glädje i staden”. Evangelium betyder ’det glada budskapet’. Vid varje Jesusfestival som vi haft så har konsekvensen blivit att ”det blev en stor glädje i den staden”. En Jesusfestival blir ofta en folkfest som samlar mängder av folk, oftast tusentals. Dessa kampanjer brukar också ena dom lokala kyrkorna på plats. När vi fokuserar på uppdraget så blir samfundsbyggande och kyrktillhörighet mindre viktigt. Det blir inte ”vi mot dom” utan ”vi”. Vi har sett hur pastorer kommit samman som kanske aldrig någonsin haft något samarbete. Så effekten av en kampanj blir alltid att det blir en stor glädje i staden, kyrkorna och i himlen!


Kampanjer var väldigt vanligt tidigare i Sverige. Man hade utåtriktade tältmöten och väckelsemöten. Man hade en nöd för människornas eviga liv.


Vi i Womis tror inte den tiden är förbi, Vi tror fortfarande att kampanjer, gatuevangelisation och tältmöten fungerar. Vi har ett stort mötestält som står till förfogande för oss som vi kommer att använda sommaren 2019. Stå med oss i detta arbete både i era böner och givande, vi behöver predika ” Kristus för Sverige” och då kommer Herren verka tillsammans med förkunnelsen och då kommer glädjen tillbaks till Sverige!Artikeln är skriven av Micael Lahtinen

28 visningar0 kommentarer