NYHETER

  • World Missionaries

Kampanjmöten i Katumba, Tanzania


Det var en stor glädje för mig att i september på nytt få besöka Katumba.

Katumba är ett av de områden där flyktingar från Burundi fått en tillflykt. I flera vågor flydde människor inbördeskrigen i Burundi med början redan på –70 talet. Tanzania upplät orörda markområden där det fanns möjlighet att odla och så uppstod stora enheter på flera platser med stora mängder människor som sökte sig en ny tillvaro.


Katumba i Mpanda-regionen är ett av dessa områden med omkring 100.000 invånare. Succesivt har flyktinglägren förändrats och idag talar man om dem som ”settlements” – bosättningar. En del har återvänt till Burundi när läget där stabiliserats. Nya generationer har fötts och i dag har de som vill stanna för gott erbjudits Tanzaniskt medborgarskap.


Konferensen i Katumba var arrangerad av FPCT – Free Pentecostal Church of Tanzania men den lokala församlingen stod som värd. Hur stor den församlingen är i dag vet jag inte men den disponerar en av de större kyrkorna i Tanzania rymmande ca 7000 personer. Ändå hölls konferensen ute i det fria –open air meetings. Grannförsamlingarna i distriktet var inbjudna varför vi kunde notera deltagare från Ulyankulu, Mishamo, Kigoma, Mpanda och Sumbavanga och platser däremellan. Några pastorer kom också från Burundi och Zambia.


Det var en stor förmån att få tala på konferensen. Varje förmiddag höll vi undervisningspass och på eftermiddagarna ’crusademöten’ med många tusen närvarande. Hur många som tog emot Herren Jesus vet jag inte, men möte efter möte kom skaror fram till förbön, bad frälsningsbön och slussades in i kyrkan intill för registrering och samtal. Pastor Elias Shija var coordinator och skicklig tolk och tillsammans med de hundratals pastorer som besökte konferensen bad vi för skaror av sjuka och längtande. Gud var där och en stor skara gav tillkänna att de upplevt befrielse och helande.


En speciell glädje var det för mig att igen få möta Modest Kosani som 2004 i ett tidigare crusade i Katumba tog emot Jesus till befrielse från demoner och sedan dess är frälst och helad. Idag är Modest gift och med vår hjälp fått körkort och har sin försörjning tryggad. Jag berättar om hans förvandlande möte med Gud i boken ”Ögonblick av nåd”.

Varmt tack till Pastor William Isaias och hans starka arbetsteam av pastorer och evangelister och brinnande medlemmar i en växande församling i Katumba.


Tack till förebedjare och givare som möjliggjorde vår satsning i Katumba. Gud välsigne er alla!
Artikeln är skriven av Henry Holmberg

48 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla