NYHETER

  • World Missionaries

Vårterminen på våra bibelskolor


Bibelskolan i Kurdistan

Våra bibelskolor i Nepal och Kurdistan har varit igång under vårterminen. I skrivandets stund går båda bibelskolorna mot sitt avslut för den här terminen.

I Kurdistan har klassen bestått av många motiverade elever. World Missionaries bibellärare, tillsammans med lärare från Livets Ord Uppsala har undervisat i ämnen som: trons grunder, kristet ledarskap, biblisk ekonomi, äktenskap och familj m.m. Det har varit mycket uppskattat och blivit till en stor välsignelse för eleverna.Bibelskolan i Nepal

Vår bibelskola i Nepal har också varit igång under vårterminen, vilket vi är väldigt tacksamma för. Två av våra medarbetare i Asien (Priyantha från Sri Lanka och Björn från Thailand) har varit på plats och undervisat tillsammans med lokala pastorer.


Bibelskolan har denna termin bestått av unga människor som upplever en kallelse på sina liv till tjänst i Guds rike. Vår ambition och dröm är att investera vår tid, kunskap och våra resurser i dessa människor så att de kan ta ut evangeliet till sina egna!


Nepal består av över 80% hinduer, 11% buddister, 4% inhemska religioner, 4% muslimer och endast 0.45% kristna.

25 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla